Иван Александров - ЕТ Ивал

Иван Александров Иван Александров е роден в малкото село Йоглав, близо до прекрасния български град Ловеч. Неговият баща и мой дядо, Александър Георгиев, също беше ковач - коларожелезар.

В миналото Ловеч е бил пазарен център и средище на занаятите. Близо до него, в подножието на Балкана, се намира един от най-известните и впечатляващи с душевността си град - Троян, също център на занаятите и известен с традициите и постиженията си в приложното изкуство. Ако още не сте били там и имате път наблизо, непременно отделете време да видите и преживеете това древно светоусещане!

Майсторът от малък е бил близък с традиционното в металообработката и културните послания на занаятчийството. Имал е възможността да усвои и доразвие най-съвременните технологии и похвати на топлата и студена обработка на металите, тъй като цял живот е работил като техник и конструктор. Той е един от все още отказващите да се предадат радетели на традициите на кованото желязо в България и едновременно с това творец и новатор.